Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

 

Uitgever:

THEOLAUR Peintures
SAS met een kapitaal van 7 600 000 Euro
Siren 401.971.015
Maatschappelijke Zetel: ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN
BTW-nummer: FR 36 401 971 015.
Webhost: accessite.net / 1 rue Georges Clémenceau / 59160 LILLE
Ontwerp: leeloo-workshop

Informatica en vrijheden:

Op grond van de artikelen 34 en 36 van de wet op de informatica en de vrijheden Nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens die over u op deze site zijn verzameld . Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen via e-mail op het volgende adres:
THEOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN.

We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. We gebruiken de informatie die u ons doorgeeft om uw offerte-aanvragen te registreren en om u informatie en aanbiedingen op onze site, die u mogelijk kunnen interesseren mee te delen. 

Wettelijke mededelingen:

De informatie op deze website wordt als algemene illustratie gepresenteerd. Ze kunnen in geen enkel geval bezwarend tegenover THEOLAUR Peintures worden gebruikt. Ondanks de regelmatige updates van de inhoud van de website, kan THEOLAUR Peintures niet verantwoordelijk worden gesteld voor administratieve en juridische wijzigingen die zich voordoen na de publicatie.

THEOLAUR Peintures behoudt zich het recht voor om de inhoud van de commerciële aanbiedingen te wijzigen. De website en de inhoud ervan genieten van een wettelijke bescherming in het kader van de literaire en artistieke eigendom (auteursrecht, vertalingen ...) en industriële eigendom (merken, logo's, ...).

THEOLAUR Peintures kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit uw toegang tot of het gebruik van deze website.

THEOLAUR Peintures is niet aansprakelijk voor schade of een virus die uw computer of een computer-apparatuur zouden kunnen infecteren na het gebruik van of toegang tot de website of van downloads van deze website.

Er wordt aan herinnerd dat het briefgeheim niet wordt gegarandeerd op het Internet en dat elke internetgebruiker alle passende maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen infectie met virussen die op het internet zouden kunnen circuleren.